ευπαρουσίαστος

Μεταφράσεις

ευπαρουσίαστος

(efparu'siastos) αρσενικό

ευπαρουσίαστη

(efparu'siasti) θηλυκό

ευπαρουσίαστο

personable (efparu'siasto) ουδέτερο
επίθετο
που έχει ωραία εμφάνιση ευπαρουσίαστος γαμπρός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close