ευπρεπής

Μεταφράσεις

ευπρεπής

(efpre'pis) αρσενικό-θηλυκό

ευπρεπές

decent, decorous, proper (efpre'pes) ουδέτερο
επίθετο
αξιοπρεπής ευπρεπής εμφάνιση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close