ευρετικός

Μεταφράσεις

ευρετικός

heuristisch
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close