ευρύς

Μεταφράσεις

ευρύς

broad
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close