ευρύτερος

Μεταφράσεις

ευρύτερος

broader
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close