ευτελής

Μεταφράσεις

ευτελής

(efte'lis) αρσενικό-θηλυκό

ευτελές

abatidobase (efte'les) ουδέτερο
επίθετο
χωρίς ιδιαίτερη αξία ευτελές δώρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close