ευφροσύνη

Μεταφράσεις

ευφροσύνη

delight, exhilaration
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close