ευχαριστία

Μεταφράσεις

ευχαριστία

ThanksתודהbedanktKiitosشكراgrazieспасибоTackGraciasTak (efxari'stia)
ουσιαστικό θηλυκό
έκφραση ευγνωμοσύνης εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close