εφ'όσον

Μεταφράσεις

εφ'όσον

for, since
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close