εφήμερος

(προωθήθηκε από εφήμερο)
Μεταφράσεις

εφήμερος

(e'fimeros) αρσενικό

εφήμερη

(e'fimeri) θηλυκό

εφήμερο

éphémère (e'fimero) ουδέτερο
επίθετο
προσωρινός εφήμερη επιτυχία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close