εφαμόσιμος

Μεταφράσεις

εφαμόσιμος

applicable, feasible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close