εφαπτομένη

Μεταφράσεις

εφαπτομένη

gradient, secant, slope

εφαπτομένη

тангенс
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close