εφαπτόμενος

Μεταφράσεις

εφαπτόμενος

tangent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close