εφεδρεία

Μεταφράσεις

εφεδρεία

militia, reserve
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close