εφεκτικός

Μεταφράσεις

εφεκτικός

cautious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close