εφεξής

Μεταφράσεις

εφεξής

henceforth, hereafter

εφεξής

désormais, dorénavant, from now on
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close