εφησυχάζω

Μεταφράσεις

εφησυχάζω

(efisi'xazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κπ να μην ανησυχεί Για να τον εφησυχάσει, του είπε ψέματα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close