εφορμώ

Μεταφράσεις

εφορμώ

swoop

εφορμώ

descendre en piqué, faire une descente, piquer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close