εφτακόσια

Μεταφράσεις

εφτακόσια

seven hundredsiedemsetсемьсот
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close