εφόδιο

Μεταφράσεις

εφόδιο

(e'foðio)
ουσιαστικό ουδέτερο
βοηθητικό υλικό εφόδια για ταξίδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close