εφόσον

Μεταφράσεις

εφόσον

as long as, providedpour peu que, à condition queبِشَرْط أَنْjestližeforudsatvorausgesetztsiempre y cuando, siedellyttäenakopurchéもし・・・とすれば...(이라는) 조건으로mitsforutsatt atpod warunkiem żecontanto que, SEпри условииförutsattถ้าyeter kivới điều kiện倘若, 如果Акоאם如果 (e'foson)
σύνδεσμος
αφού Εφόσον δε μου είπε τίποτα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close