εχέγγυος

Μεταφράσεις

εχέγγυος

reliable, solvent
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close