εχέμυθος

Μεταφράσεις

εχέμυθος

discreet, reticent, secretive

εχέμυθος

discret
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close