εχεμύθεια

Μεταφράσεις

εχεμύθεια

confidence, discretion, secrecy
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close