εύθραστος

Μεταφράσεις

εύθραστος

flimsy, fragile, frail
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close