εύθρυπτος

Μεταφράσεις

εύθρυπτος

crumbly, friable

εύθρυπτος

friable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close