εύκαρπος

Μεταφράσεις

εύκαρπος

fruitful
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close