εύλογος

Μεταφράσεις

εύλογος

reasonable, fair, plausible

εύλογος

مَعْقُول

εύλογος

rozumný

εύλογος

fornuftig

εύλογος

vernünftig

εύλογος

razonable

εύλογος

järkevä

εύλογος

raisonnable

εύλογος

razuman

εύλογος

ragionevole

εύλογος

理にかなった

εύλογος

이치에 맞는

εύλογος

redelijk

εύλογος

rimelig

εύλογος

rozsądny

εύλογος

razoável

εύλογος

разумный

εύλογος

skälig

εύλογος

ที่มีเหตุผล

εύλογος

mantıklı

εύλογος

biết điều

εύλογος

合理的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close