εύνοια

Μεταφράσεις

εύνοια

favor, favourرِضاًpřízeňtjenesteGefallenfavorsuosiofaveuruslugafavore賛成호의instemmingtjenesteprzysługafavorблагосклонностьtjänstความชื่นชอบyardımsự quý mến宠爱 ('evnia)
ουσιαστικό θηλυκό
θετική διάθεση απέναντι σε κπ έχω την εύνοια κάποιου η εύνοια της τύχης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close