εύρος

Μεταφράσεις

εύρος

amplitude
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close