εύρωστος

Μεταφράσεις

εύρωστος

robust
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close