εύσημος

Μεταφράσεις

εύσημος

auspicious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close