εύσπλαχνος

Μεταφράσεις

εύσπλαχνος

merciful
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close