εύστροφος

Μεταφράσεις

εύστροφος

agile, glib
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close