εύσχημος

Μεταφράσεις

εύσχημος

decent, plausible, proper
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close