εύσωμος

Μεταφράσεις

εύσωμος

burly, portly, stout
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close