εύτρωτος

Μεταφράσεις

εύτρωτος

vulnerable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close