ζάπινγκ

Μεταφράσεις

ζάπινγκ

('zapiŋg)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
γρήγορη αλλαγή καναλιών στην τηλεόραση κάνω ζάπινγκ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close