ζήλος

Μεταφράσεις

ζήλος

zeal, zestzèle, ferveur ('zilos)
ουσιαστικό αρσενικό
μεγάλη προθυμία δουλεύω με ζήλο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close