ζαποτέκος

Μεταφράσεις

ζαποτέκος

zapoteca, zapoteco
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close