ζεύγμα

Μεταφράσεις

ζεύγμα

zeugma

ζεύγμα

zeugma, zeugme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close