ζημία

Μεταφράσεις

ζημία

damage
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close