ζημιογόνος

Μεταφράσεις

ζημιογόνος

dommageable

ζημιογόνος

schadeberokkenend, schadelijk
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close