ζημιώνω

Μεταφράσεις

ζημιώνω

(zimi'ono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κπ να χάνει, βλάπτω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close