ζορμπάς

Μεταφράσεις

ζορμπάς

grobián, neotesanec, paličák

ζορμπάς

bolshy, bully, doer

ζορμπάς

faiseur

ζορμπάς

zorba, zorbaz
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close