ζουλώ

Μεταφράσεις

ζουλώ

crush, squash, squeeze
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close