ζουμάρω

Μεταφράσεις

ζουμάρω

zoom, zoom in, zoom out

ζουμάρω

zoomer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close