ζουμί

Μεταφράσεις

ζουμί

cum, juice, sap (zu'mi)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. υγρό από φρούτο, λαχανικό κ.λπ. το ζουμί από τα φρούτα
2. το υγρό όπου έβρασε κρέας ζουμί κότας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close