ζουμερός

(προωθήθηκε από ζουμερή)
Μεταφράσεις

ζουμερός

(zume'ros) αρσενικό

ζουμερή

(zume'ri) θηλυκό

ζουμερό

juicy (zume'ro) ουδέτερο
επίθετο
με ζουμί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close