ζουπάω

Μεταφράσεις

ζουπάω

(zu'pao)

ζουπώ

(zu'po)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ζουλάω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close